PROJEKTITIEDOTE

M2T9910

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

 Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9910
Projektin nimi  Joukkoliikenteen ympäristökustannukset - vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä
Vastuuorganisaatio  Helsingin kaupungin liikennelaitos                                          < www.hel.fi/HKL >
Projektin vastuuhenkilö   Seppo Vepsäläinen
Projektin yhteyshenkilö   Seppo Vepsäläinen
Osoite  Toinen linja 7, 00530 Helsinki 
Puhelinnumero (09) 4721*
Telefax  (09) 472 3706
Sähköpostiosoite   seppo.vepsäläinen@hkl.hel.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Electrowatt-Ekono Oy   09-4691262  

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
27.10.1999  14 kk 12/2000

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 35 65   100
HKL
HKL, työpanos
18
7
32
13
  50
20
Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus
10 20   30
Yhteensä 70 130   200

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Hankkeen tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista tietoa eri julkisten kulkumuotojen ympäristökustannuksista Helsingissä. 
Tietoja voidaan hyödyntää arvioitaessa joukkoliikenteen potentiaalia ympäristön tilan parantamisessa. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää tarkasteltaessa kaikkien liikennemuotojen ympäristökustannuksia. 
Tulokset antavat myös viitteitä siitä missä laajuudessa eri joukkoliikennemuotoja kannattaisi subventoida sekä mihin liikennemuotoihin kannattaisi ympäristönäkökulmasta investoida.

Raportit ja muut julkaisut

Seppo Vepsäläinen ja Sirpa Torkkeli Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä. Vuosiraportti 1999. M2T9910-1, Tammikuu 2000. 
Vuosiraportti 2000  M2T9910-2

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL