PROJEKTITIEDOTE

M2T9908

Projektin nimi  Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Electrowatt-Ekonon ja sen alihankkijoiden työosuus:
- IL suorittanut leviämismallilaskelmat (12/99), ja ne on raportoitu Mobile-vuosiraportissa M2T9908-1
- Polttoainevaihdoksen tarkasteluun liittyvä ympäristövaikutusten määrällistäminen ja taloudellinen arvottaminen on meneillään. Alustavat tulokset valmistuvat väliraporttiin 2, joka toimitetaan 15.5.2000.
- Suunnittelukolmio suorittanut nestekaasun turvallisuuskysymysten tarkastelut (4/00)
- Katsaus kansainväliseen tutkimukseen on meneillään ja raportoidaan pääosin väliraportissa 2
Neopolin työosuus:
- Haastattelut on suoritettu ja analysoitu
- Loppuraportti on valmistunut (4/00)

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

  Resurssien käyttö on ollut projektisuunnitelman mukaista.
 - Öljyalan Palvelukeskus Oy, syntyneet työ- ja suorat kustannukset 5 kmk, käytetty työaika 13 henkilötyötuntia
 - Electrowatt-Ekono Oy laskuttanut alihankintatyöstä 220 kmk vuonna 1999 ja 0 kmk vuonna 2000
 - Neopoli Oy laskuttanut koko alihankintatyön eli 50kmk vuonna 1999

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Projekti valmistuu kokonaisuudessaan seuraavan 6 kk aikana. Työssä on jäljellä seuraavat työvaiheet:
- Electrowatt-Ekono Oy:n työosuuden väliraportti 2 valmistuu 15.5.2000
- Lopulliset arvottamistulokset valmistuvat
- Tulosten siirtäminen eli karkea arvio hyödyistä Tampereella ja Lahdessa
- Nestekaasun kokonaistaloudellisuusvertailu citydieseliin nähden
- Projektin loppuraportti ja lehdistötiedote valmistuvat 31.10.2000

Raportit ja muut julkaisut

Jarmo Nupponen et al., Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä – Vuosiraportti 1999 M2T9908-1, Joulukuu 1999. 
Lea Gynther ja Juha Tervonen, Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä – Väliraportti. M2T9908-2, Toukokuu 2000. 
Tarinka Ringvall, Esiselvitys vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttömahdollisuuksista Lahden talousalueella. M2T9908-3, Kesäkuu 2000.

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL