PROJEKTITIEDOTE

M2T9908

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9908
Projektin nimi  Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä
Vastuuorganisaatio  Öljyalan Palvelukeskus Oy                                         < www.oil.fi >
Projektin vastuuhenkilö   Jarmo Nupponen
Projektin yhteyshenkilö   Jarmo Nupponen
Osoite  PL 188, 00131 Helsinki 
Puhelinnumero  (09) 6226 150
Telefax   (09) 6226 1510
Sähköpostiosoite   jarmo.nupponen@oil.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Toteuttajat:      
Neopoli Oy Tarinka Ringvall (03) 8114 280 tarinka.ringvall@neopoli.fi
Electrowatt-Ekono Oy nn (09) 469 11* nn
Seurantaryhmä:      
HKL Kari Liesaho (09) 4721* kari.liesaho@hkl.hel.fi
YTV Reijo Mäkinen (09) 156 1223 reijo.makinen@ytv.fi 
LM Petri Jalasto (09) 1601* petri.jalasto@mintc.fi
Linja-autoliitto Pekka Aalto (09) 6827 0260 pekka.aalto@lal.fi
Suomen Paikallisliikenneliitto ry Tero Anttila (09) 4721* tero.anttila@hkl.hel.fi
Tampereen kaupungin liikennelaitos Matti Rainio 
Reijo Nieminen
02 2402 204 matti.rainio@tt.tampere.fi
reijo.nieminen@tt.tampere.fi

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
26.5.1999  16 kk 31.10.2000

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 230 18 248
TEKES - 69 69
Öljyalan Palvelukeskus 24 13  
HKL 40 - 40
YTV 6 44 50
Tampereen kaupungin liikennelaitos - 30 30
Lahden kaupunki ja yritykset 50 - 50
Linja-autoliitto 5 - 5
Paikallisliikenneliitto 5 - 5
Yhteensä 360 174 534

Hankkeen tavoite 

Projektin tavoitteena on arvioida nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä kvantifioimalla nestekaasun käyttöönoton avulla saavutettavat päästövähennykset citydieseliin verrattuna, vältetyt ympäristövaikutukset sekä vältetyt ympäristökustannukset. 
Työn ensisijaisena tarkastelualueena on pääkaupunkiseudun seutuliikenne. Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) linja-autoja tarkastellaan erikseen hyödyntämällä aiemman selvityksen tuloksia maakaasun ympäristöhyödyistä. Täten saadaan vertailukelpoista tietoa nestekaasun ja maakaasun ympäristöhyödyistä HKL:n linja-autoissa. 
Pääkaupunkiseutuun kohdistuvan tarkastelun perusteella tehdään karkea arvio siitä, mitkä hyödyt voisivat olla saavutettavissa linja-autojen käyttäessä nestekaasua Tampereen ja Lahden kaupungissa. 
Lisäksi Lahden talousalueella haastatellaan mm. logistiikkayrityksiä, logistiikkapalveluja käyttäviä yrityksiä, viranomaisia tavoitteena selvittää heidän kiinnostusta vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöönottoon sekä tarvittavia investointeja ja toimenpiteitä. 
Kokonaistaloudellisuus- ja turvallisuuskysymykset käsitellään lyhyesti.

Raportit ja muut julkaisut

Jarmo Nupponen et al., Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä – Vuosiraportti 1999 M2T9908-1, Joulukuu 1999. 
Lea Gynther ja Juha Tervonen, Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä – Väliraportti. M2T9908-2, Toukokuu 2000. 
Tarinka Ringvall, Esiselvitys vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttömahdollisuuksista Lahden talousalueella. M2T9908-3, Kesäkuu 2000.

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL