PROJEKTITIEDOTE

M2T9907

Projektin nimi Henkilöautojen energian kulutus ja pakokaasupäästöt (etenkin kylmissä olosuhteissa) ja niiden vähentämisen tekniikat
Raportointiaika Lokakuu 2000
Raportointikausi  1.5. - 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
bboll.gif (498 bytes) EU:n 5. puiteohjelman liikennepäästöjä koskeva laaja hanke (ARTEMIS) sai komissiolta käynnistysluvan tammikuussa. VTT Energia on siinä mukana yhtenä partnerina erikoistehtävänään mm. kylmäpäästöjen määrittäminen ja ei-säänneltyjen päästöjen mittaaminen uusista autoista. Hankkeen aloitus on edelleen viivästynyt suunnitelmien tarkentamisen takia. Komissio esitti joitain lisäyksiä ehdotettuun työohjelmaan, ja niiden pohjalta työsuunnitelmaa on tarkennettu. Työt voitaneen sen mukaan aloittaa vuoden vaihteessa.
bboll.gif (498 bytes) Omaa tutkimustoimintaa on tehty mm. uuden sukupolven lämpöakun toiminnasta. Talvikaudella (loka-maaliskuu) VTT:n Toyota Carina E –autossa olleen lämpöakun käynnistyslämmitystehoja mitattiin eri seisonta-ajoilla ja eri ulkolämpötiloissa. Aineisto on nyt analysoitu ja siitä on tehty yhteenveto
bboll.gif (498 bytes) Akun antaman lämmitysvaikutuksen todettiin olevan varsin hyvä, sillä se kykeni nostamaan noin 40…60 s esikierrätyksellä nesteen lämpötilaa 5…35 ºC, joten nesteen lämpötila ennen käynnistystä oli lämpötila-alueella –25…+40 ºC noin +10…45 ºC (kuva). Seisonta-aika käynnistysten välillä sai olla jopa 3…4 vrk, ja silti akusta saatiin hyötyä, jos moottori on edellisessä ajossa ajettu lämpimäksi, eli ajoaika edellisessä ajossa oli ollut yli 30 min. 
bboll.gif (498 bytes) Laboratoriossa tehtyjen pakokaasukokeiden perusteella lämpöakku vähensi CO-päästöjä 50…80 %, kun käytettiin 40 s mittaista esikierrätystä. Myös HC-päästöt vähenivät 20…40%, mutta vastaavasti NOx-päästöt kasvoivat noin 150 %. Vähenemät ovat suurin piirtein samaa suuruusluokkaa kuin lohkolämmittimellä saavutetut, mutta lämpöakku parantaa toimintaa myös lämpötila-alueella yli +5, jossa lohkolämmitintä ei juuri käyteytä. Sillä aluella myös NOx-lisäys oli minimaalinen (ks. kuva). 
bboll.gif (498 bytes) Pakokaasukoetulosten mukaan laskettu päästöjen muutos Toyota Carinan kenttäkokeen aikana oli CO –76 %,  HC –48 % ja NOx  +43 %. Tämä laskelma perustui käynnistysten lämpötilan rekisteröintiin ja kussakin lämpötilassa saavutettavaan päästövähenemään, kun lämpöakku oli käytössä.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

bboll.gif (498 bytes) Toteutunut resurssien käyttö on jäljessä suunnitelmasta, koska koetoimintaa ei ole voitu toteuttaa ennakoidun aikataulun mukaisesti (ARTEMIS myöhässä). 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

bboll.gif (498 bytes) Viedä loppuun lämpöakkukokeiden tulosten analyysi, mm. polttoaineen säästölaskelmat.
bboll.gif (498 bytes) Käynnistää EU-tutkimustyö (ARTEMIS) tammikuussa 2001.

 


Päivitys 13.10.2000 /JKL