PROJEKTITIEDOTE

M2T9907

Projektin nimi Henkilöautojen energian kulutus ja pakokaasupäästöt (etenkin kylmissä olosuhteissa) ja niiden vähentämisen tekniikat
Raportointiaika Toukokuu 2000
Raportointikausi  1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
wpe1.jpg (702 bytes)  EU:n 5. puiteohjelman liikennepäästöjä koskeva laaja hanke (ARTEMIS) sai komissiolta käynnistysluvan tammikuussa 2000. VTT Energia on siinä mukana yhtenä partnerina erikoistehtävänään mm. kylmäpäästöjen määrittäminen ja ei-säänneltyjen päästöjen mittaaminen uusista autoista. Näin yhtenä raportoitavan hankkeen tavoitteena mainittu mukaanpääsy eurooppalaiseen tutkimusyhteistyöhön toteutui, ja raportoitavasta projektista tulee osa tätä laajaa yleiseurooppalaista hanketta.
wpe1.jpg (702 bytes) Tammikuussa 2000 tehtiin kylmäpäästöjen mittauksia uusille, vm. 2000 autoille (”TM talvitesti”). Mukana oli 6 merkkiä/mallia, kustakin sekä bensiinikäyttöinen että vastaava dieselmoottorinen malli. Kuvat hiilimonoksidipäästöjen (CO) ja hiilivetypäästöjen (HC) tuloksista. Vastaavanlaisia mittauksia tehtiin myös Ekoauto 2000-hankkeessa (projekti M29902). Yhteenveto (Adobe PDF) molempien koetuloksista.
wpe1.jpg (702 bytes) Bensiinikäyttöisissä autoissa CO päästöt alittivat bensiiniautoille vuonna 2002 voimaan tulevan EU-normin, mutta HC:n osalta puolet ylitti raja-arvon ja nostivat jopa otoksen keskiarvon yli raja-arvon. Tulokset antoivat myös hyvän vertailupohjan keskustelussa bensiini/diesel. Dieselien kylmä-CO ja HC-päästöt ovat keskimäärin vain noin 10 % vastaavien bensiinimoottoristen versioiden päästöistä. Kuvat bensiini vs. dieselautojen hiilimonoksidipäästöjen (CO) ja hiilivetypäästöjen (HC) vertailusta. 
wpe1.jpg (702 bytes) Omaa tutkimustoimintaa on tehty mm. uuden sukupolven lämpöakun toiminnasta. Talvikaudella (joulu-maaliskuu) on VTT:n Toyota Carina E –autossa olleen lämpöakun käynnistyslämmitystehoja mitattu eri seisonta-ajoilla ja eri ulkolämpötiloissa. Tulokset ovat vielä käsittelemättä. Myös samalla autolla tehdään parhaillaan lisää pakokaasumittauksia vertailuna lämpöakku käytössä vs. ilman akkua.
wpe1.jpg (702 bytes) Joulu-tammikuulle suunniteltu pakettiautojen mittaus ei toteutunut kapasitettiongelmien vuoksi, ja se siirrettiin myöhäisempään ajankohtaan. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

wpe1.jpg (702 bytes) Toteutunut resurssien käyttö on ollut hieman jäljessä suunnitelmasta, koska koetoimintaa ei kaikilta osin ole voitu toteuttaa ennakoidun aikataulun mukaisesti. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

wpe1.jpg (702 bytes) Käynnistää EU-tutkimustyö (ARTEMIS) elo-syyskuussa. Hankkeen aloitus on viivästynyt suunnitelmien tarkentamisen takia. Komissio esitti joitain lisäyksiä ehdotettuun työohjelmaan, ja niiden pohjalta työsuunnitelmaa tarkennettiin.
wpe1.jpg (702 bytes) Puretaan ja anaysoidaan lämpöakkua koskevat koetulokset. 

 


Päivitys 13.10.2000 /JKL