PROJEKTITIEDOTE

M2T9906

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9906
Projektin nimi  Tienpintojen melun kehittyminen
Vastuuorganisaatio  Teknillinen korkeakoulu, Auto- ja työkonetekniikan laboratorio          (www.hut.fi/Units/Auto)
Projektin vastuuhenkilö   Professori Matti Juhala 
Projektin yhteyshenkilö   Laboratorioinsinööri Panu Sainio
Osoite  PL 4300, 02015 TKK
Puhelinnumero  (09) 451 3464
Telefax   (09) 451 3469
Sähköpostiosoite   panu.sainio@hut.fi
Projektin kotisivu  http://www.hut.fi/Units/Auto/projektit/projects.htm

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Tielaitos  Anders HH Jansson  020 444 2348  anders.jansson@tieh.fi 
Nokian Renkaat  Jukka Hakanen (03) 340 7268 jukka.hakanen@nokiantyres.fi
VTT / Yhdyskuntatekniikka Timo Unhola (09) 456 4975 timo.unhola@vtt.fi
Test Center Tiililä Turo Tiililä 0400 435 008 turo.tiilila@tct.inet.fi 

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.5.1999  3 vuotta 31.10.2003

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* 2002* 2003* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 121 118 82,5 82,5 112 589
Muu rahoitus             
Yhteensä 121 118 82,5 82,5 112 589

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Suunnitellaan ja valmistetaan erityisesti tien ja renkaan välisessä kosketuksessa syntyvän melun mittaamiseen soveltuva, henkilöauton perässä vedettävä perävaunu ja melun mittauslaitteisto sekä tulosten tehokkaaseen jälkikäsittelyyn tarvittavat sovellukset. 
Valitaan erityyppisiä ja ikäisiä tienpintoja ja seurataan niiden melutason kehittymistä vuoden aikojen ja tienpintojen kulumisen ja vanhenemisen suhteen kolmen vuoden ajan. 
Seurataan myös melumittauksissa käytettävien pintojen kehittymistä.

Raportit ja muut julkaisut

Panu Sainio. Tienpintojen melun kehittyminen – Vuosiraportti 1999. M2T9906-1. Tammikuu 2000 
Mittausperävaunua on käsitelty lyhyesti Rengas Linkki 2/2000 lehdessä ja koko projektia esitelty Tielaitoksen Tiennnäyttäjä 2/2000 lehdessä 
Projektin kotisivu http://www.hut.fi/Units/Auto/projektit/projects.htm

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL