PROJEKTITIEDOTE

M2T9905

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9905
Projektin nimi  Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi
Vastuuorganisaatio  VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö    (www.vtt.fi/ene)
Projektin vastuuhenkilö   Maija Lappi
Projektin yhteyshenkilö   Maija Lappi
Osoite  PL 1601 02044 VTT
Puhelinnumero  (09)456 5447
Telefax   (09) 460 493 
Sähköpostiosoite   maija.lappi@vtt.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Työterveyslaitos   Kirsti Savela  (09) 4747 2494  Kirsti.Savela@occuphealth.fi
Fortum Oil and Gas Oy  Markku Honkanen  010  4523 482  Markku.Honkanen@fortum.com

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
 1.2.1999 35 kk 31.12.2001

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 240 400 423 1063
Muu rahoitus 
VTT Energia
Fortum Oil & Gas
Työterveyslaitos
80
80
-
120
160
247
60
140
211
260
380
458
Yhteensä 400 927 834 2161

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Työssä kehitetään edelleen ajoneuvopakokaasun ei-säänneltyjen komponenttien mittaustekniikoita kahden aiemman Mobile -projektin (1993-1998) jatkoksi. Tärkeimmät kohteet ovat LPI -kokoluokiteltujen hiukkasten keräys riittävinä määrinä hiukkasten biologisten vaikutusten arvioimiseksi, jakeiden biologiset kokeet, kirjallisuustyö hiukkasten ja kaasufaasin biologisten vaikutusten lyhyt- ja pitkäaikaisista arviointimenetelmistä, sääntelemättömien päästöjen tietopankin ylläpito, kaasumaisten hiilivetyjen analyysin revisio eurooppalaisen käytännön mukaiseksi, hiukkaskokojakaumamittalaitteiston edelleenvarustus sekä pakokaasun puolihaihtuvan aineen keräystehokkuuden arviointi. Uusi raskaan ajoneuvokaluston päästöjen dynaaminen mittauslaite  saattaa tuoda mittausteknisiä lisätarpeita lähitulevaisuudessa. Työterveyslaitos tulee mukaan hankkeeseen v. 2000 alusta. Sen osalta tavoitteena on kehittää testimenetelmä, jolla arvioidaan bensiini- ja dieselkäyttöisten moottoreiden pakokaasupäästöjen ympäristölle ja terveydelle vaarallisten yhdisteiden pitoisuuksia polttoaineissa. Työterveyslaitoksen Kemian laboratorio soveltaa DNA-vauriota mittaavaa adduktitestiä pakokaasupäästöjen hiukkasiin sitoutuneille aromaattisille yhdisteille (SOF –uute). 

Raportit ja muut julkaisut

Maija Lappi  Ajoneuvopakokaasun sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi. Vuosiraportti 1999. M2T9905-1. Tammikuu 2000 

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL