PROJEKTITIEDOTE

M2T9904

Projektin nimi  Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaup.seudulla (jatkotutkimukset)
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Kaksi julkaisua on hyväksytty kansainvälisiin tiedesarjoihin. (ks. raportit ja julkaisut) 
Julkaisujen ja raporttien kirjoittamista jatketaan vuoden 2000 loppuun. Mittausdatasta on löydetty useita uusia, mielenkiintoisia yksityiskohtia, joita tutkitaan tarkemmin. Esimerkiksi kokojakaumien moodiparametrien perusteella näyttää siltä, että ultrapienet hiukkaset koostuvat keskimäärin puoliksi Aitkenmoodin ja akkumulaatiomoodin hiukkasista. Tilanne kuitenkin vaihtelee yksittäisissä näytteissä, mikä saattaa johtua sääoloista. Eräiden kemiallisten komponenttien Aitkenmoodit esiintyvät usein samaan aikaan ja samassa hiukkaskoossa, mikä viittaa yhteisiin paikallisiin hiukkaslähteisiin. Analysoitujen anionien ja kationien kokojakaumista voidaan päätellä, että alle 0.1 µm ja yli 1 µm hiukkaset sisältävät joitakin tai jotakin anionia, jota ei analysoitu tässä tutkimuksessa.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Osa vuodelle 1999 myönnetyistä rahoista käytettiin vuoden 2000 alkupuolella.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Parhaillaan kirjoitetaan kolmea julkaisua:
I) Pakkanen et al.: Ultrafine particles in the Helsinki area.
II) Pakkanen et al.: Atmospheric size distributions of elements in the Helsinki area.
III) Ojanen et al.: Physico-chemical characteristics of atmospheric fine and coarse particles in the Helsinki area. 

Raportit ja muut julkaisut

Tuomo Pakkanen et al. Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla – jatkotutkimukset. Vuosiraportti 1999. M2T9904-1. Joulukuu 1999 
Pakkanen T.A., Kerminen V.-M., Ojanen C.H., Hillamo R.E., Aarnio P. and Koskentalo T. (2000) Atmospheric black carbon in Helsinki. Atmospheric Environment 34, 1497-1506.
Kerminen V.-M., Ojanen C., Pakkanen T. Hillamo R., Aurela M. and Meriläinen J. (2000). Low-molecular-weight dicarboxylic acids in an urban and rural atmosphere. J. Aerosol Sci. 31, 349-362.

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL