PROJEKTITIEDOTE

M2T9904

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9904
Projektin nimi  Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaup.seudulla (jatkotutkimukset)
Vastuuorganisaatio  Ilmatieteen laitos             < www.fmi.fi >
Projektin vastuuhenkilö   Tuomo Pakkanen
Projektin yhteyshenkilö   Tuomo Pakkanen 
Osoite  Sahaajankatu 20E, 00810 Helsinki
Puhelinnumero  (09) 1929 5505
Telefax   (09) 1929 5403
Sähköpostiosoite  Tuomo.Pakkanen@fmi.fi 

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
YTV  Päivi Aarnio  (09) 156 1222  paivi.aarnio@ytv.fi 
       

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
 1.3.1999 22kk 31.12.2000

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 150 175 - 325
Muu rahoitus 
Ilmatieteen laitos
YTV
60
100
130
45
-
-
190
145
Yhteensä 310 350 - 660

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

[MOBILE/SIHTI-projektissa] Kerätyn mittausdatan jatkotutkimukset, joilla selvitetään
- kokojakaumiin vaikuttavia tekijöitä (sää, päästölähteen etäisyys, ym.)
- vuorovaikutuksia kaasujen ja hiukkasten välillä
- paikallisten päästölähteiden arviointi (mm. kemiallisten komponenttien korrelaatioiden avulla)
- ultrapienten hiukkasten ominaisuuksia
- mustan hiilen päästölähteitä (paikallinen-kaukokulkeutunut)
- hiukkasten erikoispiirteitä eräiden episodien aikana

Raportit ja muut julkaisut

Tuomo Pakkanen et al. Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla – jatkotutkimukset. Vuosiraportti 1999. M2T9904-1. Joulukuu 1999 
Pakkanen T.A., Kerminen V.-M., Ojanen C.H., Hillamo R.E., Aarnio P. and Koskentalo T. (2000) Atmospheric black carbon in Helsinki. Atmospheric Environment 34, 1497-1506.
Kerminen V.-M., Ojanen C., Pakkanen T. Hillamo R., Aurela M. and Meriläinen J. (2000). Low-molecular-weight dicarboxylic acids in an urban and rural atmosphere. J. Aerosol Sci. 31, 349-362.

 


Päivitys 15.10.2000 /JKL