PROJEKTITIEDOTE

M2T9903

Projektin nimi  Liikennevälineiden yksikköpäästöt
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Vuoden 1999 työn yhtenä lopputuloksena avattiin kaikkien käytettävissä oleva tietokanta internetissä http://www.vtt.fi/yki/lipasto/yksikkopaastot/index.htm
Tietokanta sisältää kaikkien liikennemuotojen päästökertoimet (g/km, g/tkm, g/hkm,  3 900 lukua ) projektisuunnitelman mukaisesti. Myös laskentamenetelmät on raportoitu ja julkaistu web-sivulla.
Tietokantaa täydennetään seuraavina vuosina. Vuoden 1999 tulokset päästökertoimien osalta ovat tieliikenteessä saatavissa mille tahansa kuormakoolle. Muiden liikennemuotojen kohdalla luvut on määritetty tiedonpuutteen vuoksi keskimääräiselle kuormakoolle. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Sekä budjetti että työaika etenee nyt suunnitelman mukaisesti. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

1. Internet-sivujen tekstien hionta ja täydentäminen
2. Päästölukujen tarkemmat käyttöohjeet ja laskentasuositukset. Pyritään luomaan yleisesti hyväksytyt pakokaasupäästöjen laskentamenetelmät.
3. Yksikköpäästöjen määritys myös muille yksiköille kuin tonnikilometri
4. Tavaralajikohtaiset päästöluvut 

Raportit ja muut julkaisut

Web-sivusto http://www.vtt.fi/yki/lipasto/yksikkopaastot/index.htm

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL