PROJEKTITIEDOTE

M2T9903

Projektin nimi  Liikennevälineiden yksikköpäästöt
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Tieliikenteen osalta on tehty analyysit tavaraliikenteen ja linja-autojen osalta suomalaisella simulointimallilla (Olavi Koskinen). Tulosten vertailu ulkomaisiin lähteisiin (NTM, MEET, UBA) on tehty. Tieliikenteen päästökertoimet (g/km, g/tkm, g/hkm) on määritetty ( 3 750 lukua ). 
Laivaliikenteessä on analysoitu MEERI 1998 ja Merenkulkuhallituksen lastia koskevan tietokannan avulla Suomen satamissa käyneiden laivojen tavaraliikenteen yksikköpäästöjä (huonolla menestyksellä). Vesiliikenteen päästökertoimet (g/tkm, g/hkm) on määritetty.
Rautatieliikenteen yksikköpäästöt (g/tkm, g/hkm) on määritetty VR:n tietojen pohjalta.
Ilmaliikenteen yksikköpäästöt (g/tkm, g/hkm) on määritetty Finnairin ja Ilmailulaitoksen tietojen pohjalta.
Tieliikenteen osalta on tehty analyysit tavaraliikenteen ja linja-autojen osalta suomalaisella simulointimallilla (Olavi Koskinen). Tulosten vertailu ulkomaisiin lähteisiin (NTM, MEET, UBA) on tehty. Tieliikenteen päästökertoimet (g/km, g/tkm, g/hkm) on määritetty ( 3 750 lukua ). 
Laivaliikenteessä on analysoitu MEERI 1998 ja Merenkulkuhallituksen lastia koskevan tietokannan avulla Suomen satamissa käyneiden laivojen tavaraliikenteen yksikköpäästöjä (huonolla menestyksellä). Vesiliikenteen päästökertoimet (g/tkm, g/hkm) on määritetty.
Rautatieliikenteen yksikköpäästöt (g/tkm, g/hkm) on määritetty VR:n tietojen pohjalta.
Ilmaliikenteen yksikköpäästöt (g/tkm, g/hkm) on määritetty Finnairin ja Ilmailulaitoksen tietojen pohjalta.
Tekstien muokkaus ja tietojen vienti internetiin käynnissä. Tekstien ja lukujen kommenttivaihe käynnistymässä ("konsensuksen" aikaansaamiseksi). Internet-sivut http://www.vtt.fi/yki/lipasto/yksikkopaastot/index.htm ja luvut lopullisessa ensimmäisen vaiheen muodossaan kesäkuun aikana. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (budjetti, työaika)

Budjetti on hallinnassa.
Projekti on osoittautunut huomattavasti hankalammaksi kuin etukäteen oli arvioitu. Aikataulu on jonkin verran myöhässä, mutta ei vaikuta olennaisesti hankkeen kokonaisuuteen.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

1. Internet-sivujen tekstien hionta ja täydentäminen
2. Päästölukujen tarkemmat käyttöohjeet ja laskentasuositukset. Pyritään luomaan yleisesti hyväksytyt pakokaasupäästöjen laskentamenetelmät.
3. Yksikköpäästöjen määritys myös muille yksiköille kuin tonnikilometri
4. Tavaralajikohtaiset päästöluvut

Raportit ja muut julkaisut

Kari Mäkelä Liikennevälineiden yksikköpäästöt. Vuosiraportti 1999. M2T9903-1. Tammikuu 2000.

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL