PROJEKTITIEDOTE

M2T9903

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

 Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9903
Projektin nimi  Liikennevälineiden yksikköpäästöt
Vastuuorganisaatio  VTT Yhdyskuntatekniikka                                    < www.vtt.fi/yki >
Projektin vastuuhenkilö   Kari Mäkelä
Projektin yhteyshenkilö   Kari Mäkelä
Osoite  PL 1901, 02044 VTT
Puhelinnumero  (09) 456 4586
Telefax   (09) 464 174
Sähköpostiosoite   kari.s.makela@vtt.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
TTKK/LIKU  Hanna Kalenoja  (03) 3653436  Hanna.kalenoja@tut.fi 
       

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.3.1999  3 vuotta 31.12.2001

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 220 220 250 720
Muu rahoitus         
Yhteensä 220 220 250 720

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Hankkeessa määritellään tutkimusten ja ulkomaisten esimerkkien avulla Suomen olosuhteisiin parhaiten soveltuvat päästöt ja energiankulutus kuljetettua yksikköä kohden (g/tkm, g/m3, g/lavametri, g/kaistametri, g/hkm jne) kaikkien liikennemuotojen osalta. Hankkeessa esitetään kertoimien laskentaperusteet ja tehdään kertoimien käyttöohjeet. Tulokset julkaistaan websivulla  http://www.vtt.fi/yki/lipasto/yksikkopaastot/index.htm
Vuoden 2000 työnä tullaan kertoimet määrittelemään tavaralajeittain eri liikennemuodoissa tieliikenteen lukujen ollessa edelleen huomattavasti yksityiskohtaisempia kuin muissa liikennemuodoissa.
Vuoden 2001 työssä tulee pääpaino olemaan päästökertoimien käytettävyyden parantamisessa ohjeiden ja tiedonhallintatyökalujen avulla.

Raportit ja muut julkaisut

Kari Mäkelä: Liikennevälineiden yksikköpäästöt. Vuosiraportti 1999. M2T9903-1. Tammikuu 2000.

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL