PROJEKTITIEDOTE

M2T9902

Projektin nimi  Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
bboll.gif (498 bytes) Liikenteessä olleiden, vanhojen autojen pakokaasumittauksia on tehty raportointikaudella lisää. Toukokuussa mitattiin 4 bensiinikäyttöistä ja 5 dieselmoottorista autoa, joiden vuosimallit vaihtelivat välillä 1985…1987 (bensa) ja 1981…1985 (diesel). Ajokilometrit bensiinimoottorisilla olivat keskimäärin 225,000 km ja dieselautoilla selvästi enemmän, noin 400,000 km.
bboll.gif (498 bytes) Oheisessa taulukossa on esitetty yhteenveto mittausten tuloksista, sekä vertailu aikaisempaan ei-kat-autojen otokseen. Sen mukaan nyt mitatut autot edustivat CO-päästöiltään vähän pienempää, HC-arvoiltaan keskitasoa ja vastaavasti NOx-arvoiltaan vähän korkeampaa tasoa. Hiilidioksidipäästöt (CO2) olivat nyt tutkitussa neljän auton otoksessa keskimäärin vähän pienemmät kuin koko 28 katalysaattorittoman auton joukolla.
bboll.gif (498 bytes) Vertailu kaikkien bensiinimoottoristen ei-kat –autojen ja nyt mitatun diesel-otoksen välillä osoittaa, että dieselien CO-päästöt olivat keskimäärin vain noin 5 %, hiilivedyt 18 % ja  NOx-päästöt 39 % bensa-autojen vastaavista. Volymetrinen polttoaineen kulutus oli dieseleissä hieman pienempi, 93 % bensiiniautojen lukemasta, mutta sen sijaan niiden CO2-päästöt olivat keskimäärin hieman suuremmat kuin bensinimoottorisissa autoissa.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

bboll.gif (498 bytes) Kauden osalta resurssien käyttö on ollut toistaiseksi hieman alle suunnitelman, mutta loppuvuoteen sijoittuva seuraava mittauskampanja tasoittaa sitä.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

bboll.gif (498 bytes) Tulosaineistoa jatkojalostetaan ja käytetään hyödyksi mallien päivityksissä, mm. LIISA.
bboll.gif (498 bytes) Kokeellinen tutkimustoiminta jatkuu joulukuun alkupuolella uusien autojen (Ekoauto 2001) mittauksilla. 

Päivitys 14.10.2000 /JKL