PROJEKTITIEDOTE

M2T9902

Projektin nimi  Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Liikenteessä olleiden, vanhojen autojen pakokaasumittauksia ei ole tehty raportointikaudella lisää. Analyysi aiemmin kerätystä aineistosta sisältyy Vuosiraporttiin 1999 ja kahteen kansainväliseen esitelmään (ks. raportit). 
Uusien autojen pakokaasumittaukset liittyen ”EkoAuto 2000” hankkeeseen toteutettiin viikolla 46/99. Ryhmässä oli 9 bensiinimoottorista ja kolme dieselautoa. Koeohjelmassa oli kylmäpakokaasumittaukset (ECE15 @ -7 ºC), minkä lisäksi ajettiin normaalilämpöinen EUDC-vaihe, ja 10 minuutin tauon jälkeen uudelleen lämminkäynnisteinen ECE15-jakso. 
Bensiinimoottoriautojen kylmä-CO:n keskiarvo oli 7.1 g/km, mikä on alle puolet vuonna 2002 voimaan tulevasta normiarvosta (15 g/km) ja pienin kaikista tähän mennessä mitatuista otoksista. Hiilivetyjen keskiarvo oli 1.3 g/km (vuoden 2002 normarvo 1,8 g/km) oli samaa tasoa kuin aikaisemissa otoksissa. Kuvat koetuloksista: CO ja HC (-7 ºC), vertailu aikaisempiin vuosiin CO ja HC.
Lämpimällä moottorilla ajetun ECE15 osuuden ja EUDC-osuuden avulla oli mahdolista laskea myös ”kuuma-EC2000” –koe-tulos. Näiden tulosten vertailu bensiini- ja dieselmoottoriautojen välillä antoi mielenkiintoista näkökulmaa HC+NOx-päästösumman suuruuden ja kokoonpanon osalta. Kuten oheinen kuva osoittaa, bensiinimoottorisissa kat-autoissa HC+NOx-päästösumma oli lämpimäksi ajettuna kahta poikkeusta lukuunottamatta enimmäkseen pienempi kuin dieselmoottorisissa autoissa. Dieselautoissa summasta noin 95% oli peräisin NOx-päästöstä. Keskiarvo dieselautoille oli 0,9 g/km, eli n. 1,4 kertaa bensiiniautojen arvo (0,64 g/km). Mainittakoon vertailuksi, että vanhojen katalysaattorittomien bensiinimoottoriautojen vastaava summa oli noin viisinkertainen, eli 3,2 g/km. 
CO:n osalta tilanne oli aivan päinvastainen: dieselautojen keskimääräinen CO-tulos oli vain noin puolet parhaimman bensiinimoottorisen auton tuloksesta ja alle 20 % kat-autojen keskiarvosta. Muut kuvat koetuloksista:  CO (+23 ja -7 ºC), CO2 (+23 ºC).

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Vuoden 1999 osalta resurssien käyttö oli likimain suunnitelman mukainen. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Vuonna 2000 keskitytty toistaiseksi vain tulosten jatkoanalyysiin. Tuloksia on käytetty hyväksi myös kotimaisten laskentamallien jatkokehityksessä. (LIISA ja erilaiset pysäköintihallimallit).
Kokeellinen tutkimustoiminta jatkuu kesäkuun alkupuolella vanhojen, katalysaattorittomien autojen lisämittauksilla. Mukaan pyritään vuoden 2000 aikana saamaan myös dieselautoja.
Aiheesta (vanhojen, liikenteessä olevien autojen päästöt) on hyväksytty kaksi kansainvälistä esitelmää: 9th Transport and Air Pollution, Avignon ja FISITA 2000, Seoul, Korea. Laurikko pitää molemmat.

Päivitys 07.09.2000 /JKL