PROJEKTITIEDOTE

M2T9902

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

 Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T9902
Projektin nimi  Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt
Vastuuorganisaatio  VTT Energia, Moottoritekniikka ja liikenteen energiankäyttö      < www.vtt.fi/ene >
Projektin vastuuhenkilö   Juhani Laurikko
Projektin yhteyshenkilö   Juhani Laurikko
Osoite  PL 1601, 02044 VTT
Puhelinnumero  (09) 456 5463 *  GSM 0400 706 986
Telefax   (09) 460 493 
Sähköpostiosoite   Juhani.Laurikko@vtt.fi

 Muut tahot 

 Organisaatio  Yhteyshenkilö  Puhelinnumero  Sähköpostiosoite

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.4.1999  33 kk 31.12.2001

Rahoitus [kmk] 

Vuosi 1999  2000  2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 200 200 200 600
Muu rahoitus  - - - -
Yhteensä 200 200 200 600

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Ajoneuvokantamme on tällä hetkellä verrattain hitaan uusiutumisen vuoksi varsin kirjava. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää liikenteessä olevan autokannan energiankulutuksen ja pakokaasupäästöjen suuruus ja muutostrendit. 
Tutkimuksen kuluessa tehdään pakokaasu- ja polttoaineen kulutusmittauksia nykyisen autokannan ominaisuuksien selvittämiseksi vanhoilla autoilla sekä muutostrendien arvioimiseksi uusilla malleilla. 
Tulokset antavat tukea mm. laskentamalleille, määräysten valmistelutyössä sekä mahdollistavat vaihtoehtotarkastelut pyrittäessä energiansäästö- ja päästövähenemätavoitteisiin. 
Uusien autojen mittaukset liittyvät myös kuluttajille suunnatun, autojen uushankintaa ohjaavan informaation tuottamiseen, joista eräs esimerkki on  MOTIVAn Ekoauto-projekti.

Raportit ja muut julkaisut

Juhani Laurikko. Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt – Vuosiraportti 1999. M2T9902-1. Maaliskuu 2000.
Tapio Ketonen. Vuoden 2000 Ekoauton valinta - Ympäristöarvojen merkitys kasvaa. Artikkelikokonaisuus. Tuulilasi, 2/2000, helmikuu 2000. (sisältää projektin tuottamaa aineistoa
Laurikko, J. Exhaust emissions from in-use TWC cars driven in Nordic conditions: durability, stability and tune-up issues. Proc. 9th Int. Symposium on Transport and Air Pollution, Vol 70, INRETS (ed.), Arcueil, France, 2000, pp. 103-110. (Tuloste Adobe pdf)
Laurikko, J. Exhaust emissions from medium and high-mileage in-service cars with three-way catalytic emissions control system driven under Nordic driving conditions Proc. of Seoul 2000 FISITA World Automotive Congress, Seoul, Korea, June 2000, Paper F2000H188 (CD-ROM only). KSAE 2000. (Tuloste Adobe Pdf)

 


Päivitys 13.10.2000 /JKL