PROJEKTITIEDOTE

M2T0027

 Proejktin nimi  Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Projekti on käynnissä. Melun arvottamisen toteutusohjetta on alustavasti luonnosteltu.

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Ympäristöministeriön ehdotuksesta vaiheelle 1 on haettu 45 000 mk:n lisärahoitusta, jolla toteutettaisiin alun perin vaiheeseen II budjetoitu työvaihe kyselytutkimuksen suunnittelussa. Mobilen johtoryhmä käsittelee hakemusta 6.10. Hakemus toimitettu Mobile-koordinaatioon 28.9.2000.
Suunniteltu budjetti (vaihe I) toteutuu sellaisenaan. Kuitenkin em. hakemus voi nostaa ensimmäisessä vaiheessa käytetyn rahan ja työn määrää 45 000 mk:lla.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Haastattelututkimuksen suorittaminen (vaihe II), eli melun haittakustannusten arviointi contingent valuation -menetelmällä. Tulosten analysointi ja valmistelu vaihetta III varten (v. 2002).

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL