PROJEKTITIEDOTE

M2T0027

Projektin nimi  Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Hanke käynnistynyt 1.4.2000. 

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Kartoitetaan vaikutuspolkumenetelmän toteutuksessa  tarvittavat lähtötiedot ja niiden saatavuus
- melupäästön ja sen leviämisen arvioinnissa sovellettavat mallinnustyökalut ja mittaustiedot
- väestön (sekä omaisuuden) altistumisen arviointi 
- saatavilla oleva tieto melun eri vaikutusten arviointia varten 
Suunnitellaan (ja toteutetaan) melun arvottamisessa sovellettavan menettelytavan demonstrointi case- tarkasteluina, erikseen tie- ja rautatieliikenteessä
- tietyn liikenneväylän tapauksessa
- tietyllä alueella (esim. kunta)
Aloitetaan ohjeen laatiminen sovelletun vaikutuspolkumenetelmän vaiheittaisesta toteutuksesta tie- ja rautatieliikennemelun arvottamisessa. 

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL