PROJEKTITIEDOTE

M2T0027

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T0027
Projektin nimi  Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa
Vastuuorganisaatio  Electrowatt-Ekono Oy   < http://energy.poyry.com/ >
Projektin vastuuhenkilö   Tomas Otterström
Projektin yhteyshenkilö   Tomas Otterström
Osoite  Tekniikantie D, PL 93, 02151  Espoo
Puhelinnumero  (09) 
Telefax   (09) 469 1275
Sähköpostiosoite   tomas.otterstrom@poyry.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
       

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
 1.4.2000  27 kk (vaikeet I-III)  6/2002 (vaihe III)

Rahoitus [kmk] 

Vuosi  2000  2001* 2002* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus  10        10
Liikenneministeriö  30  110  50  190
Ratahallintokeskus (RHK)  30  110  50  190
 Tielaitos  50  110  50  210
 Ympäristöministriö  20  50  30  100
Yhteensä  140  380 180  700

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Hankkeen tavoitteena on toteutusohjeen laatiminen sovelletun vaikutuspolkumenetelmän eri vaiheiden (tarkasteltava melulähde, melupäästön ja sen leviämisen määritys, altistuvien kohteiden määritys, vaikutusten määritys sekä arvottaminen) toteuttamisesta liikennemelun ympäristökustannusten laskemiseksi Suomessa.
Projektissa kartoitetaan tarvittavien lähtötietojen saatavuus, sekä sovellettavat mallinnustyökalut. Kartoitetaan mahdollisuuksia kvantifioida ja arvottaa mm. terveysvaikutuksia, tärinän aiheuttamia vaurioita jne. 
Melun arvottamisessa sovellettavaa menettelytapaa demonstroidaan case- tarkasteluina, erikseen tie- ja rautatieliikenteessä. 
Suomalaisten yksikköarvojen selvittämiseksi suunnitellaan alustavasti maksuhalukkuushaastattelututkimuksen toteutus.

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL