PROJEKTITIEDOTE

M2T0025

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T0025
Projektin nimi  Katupölyn tutkimusprojekti
Vastuuorganisaatio  Helsingin yliopiston Kehityspalvelut Oy (Nordic Envicon Oy)
Projektin vastuuhenkilö   Dosentti Heikki Tervahattu 
Projektin yhteyshenkilö   Dosentti Heikki Tervahattu
Osoite  Koetilantie 3, 00710 Helsinki
Puhelinnumero  (09) 191 58614
Telefax   (09) 191 58705 
Sähköpostiosoite   heikki.tervahattu@helsinki.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Liikenneministeriö Raisa Valli   raisa.valli@mintc.fi
YTV  Tarja Koskentalo (09) 156 1358 tarja.koskentalo@ytv.fi
Helsinki University Licensing Ltd Taina Saksa (09) 191 58707 taina.saksa@helsinki.fi
HKR Ympäristötuotanto Timo Paavilainen (09) 166 2614 timo.paavilainen@hkr.hel.fi
HY, limnologian ja ympäristönsuojelun laitos Esa Tulisalo (09) 191 58053 esa.tulisalo@helsinki.fi
Helsingin kaupunki, ympäristökeskus Saara Juopperi (09) 7312 2679 saara.juopperi@ymk.hel.fi
Hangon kaupunki, ympäristönsuojelutoimisto Marina Heino (019) 2203221 ymparisto@hanko.inet.fi
Tammisaaren kaupunki, ymp.suojelutoimisto Gustav Munsterhjelm (019) 2632143 gustav.munsterhjelm@ekenas.fi

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
1.1.2000  24 kk  31.12.2001 

Rahoitus [kmk] 

Vuosi  2000 2001* Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 80 (+120) 250 450
YTV 50 50 100
Helsinki University Licensing 80 40 120
Kaupunkien ympäristökeskukset 10 (+20) 50 80
Nordic Envicon Oy 20 30 50
Yhteensä 380 420 800

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Tavoitteena on selvittää, kuinka suuri osuus katupölystä on peräisin hiekoitushiekasta, nastarenkaiden aiheuttamasta tien pinnan kulumisesta, autojen pakokaasuista ja muista lähteistä, sekä kehittää menetelmäkokonaisuus, jolla pystytään luotettavasti selvittämään hiekoitushiekan osuus erilaisissa olosuhteissa, kuten erilaisissa talvikunnossapidon tapauksissa (hiekoitus, suolaus jne.) ja maan eri osissa erilaisten talviolosuhteiden vallitessa.

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL