PROJEKTITIEDOTE M2T0024

Projektin nimi  Suomen osallistuminen COST 346-projektiin (Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus)
Raportointiaika  Lokakuu 2000
Raportointikausi   1.5. – 30.9.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Tähänastiset tulokset (Suomen osalta):
Varmistettu rahoitus ja muut resurssit koko hankkeelle Suomen osalta
Tuotettu yksi moottorikartta (testaukset on tehty sekä kesä- että talvilaaduille polttoaine- ja kaasupäästökartat 36 pisteelle (6 x 6-hila) partikkelit 18 pisteelle (3 x 6-hila; vain 3 nopeutta); laadittu moottorikartta täyttänee vielä laadinnan alaisena olevan virallista COST-moottorikarttaprotokollan. Syy moottorikartan tuottamiseen on se, että moottori oli valmiina mittauspenkissä. Suomen osuus on tuottaa yhteensä 5 moottorikarttaa.
Raportoitu COST346:lle Suomessa tehdyn tai käynnissä olevan tutkimustyön tulokset: 
Ajoneuvosimulaattorimalli (VEMOSIM) ja sen soveltamisperiaatteet ja lähtötietotarpeet energian kulutusta ja päästöjä määritettäessä
Suomessa käytössä oleva päästöjen laskentajärjestelmä (LIISA)
Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittauksia koskeva työsuunnitelma
A preliminary study about driving cycles of HVDS, O. H. Koskinen and J. Sauna-aho, 2000-05-17
Laadittu työpaperi moottorien dynaamisesta testauksesta (R. Turunen - M. Westerholm - N.-O. Nylund - J. Laurikko)

Muutokset projektisuunnnitelmaan:
Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittaukset, jotka oli tarkoitus tehdä osittain jo v. 1999, ovat siirretty vuodelle 2000 mittauslaiteongelmien vuoksi
Mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet: 
Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittauksiin liittyvät mittauslaiteongelmat ratkaistiin kesällä 2000, jolloin ko. tutkimukset toteutettiin ja raportoidaan vuoden 2000 loppuun mennessä.

Tähänastiset tulokset (koko COST346:n osalta):
Määritetty alustavasti specifikaatiot seuraavia mittauksia varten:
Proposal for classification system of the influencing parameters (document COST 346/21) 
Definition of measurement parameters for driving behaviour studies (document COST 346/22) 
Proposal for steady state measurements (COST 346/23) 
Transient test cycles (document COST 346/24) 
A proposal for measurement data collection format (an excell chart, document COST 346/25) 
Requirements on data collection on traffic input parameters for inventory models (document COST 346/26)

Muut seikat koko COST 346:n osalta tulevat esille MC:n kokouksissa (seuraava 12.-13.11.2000)

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Ei muuta muutosta kuin em. polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittausten siirtyminen vuoden 2000 puoliväliin ja raportointi vuoden jälkipuoliskolle.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Määräytyvät COST 346 Management Comitteessa (MC) tehtävien päätösten mukaisesti:
Vuoden 2000 tehtävät ovat:
- Osallistutaan yksityiskohtaisen työohjelman laadintaan COST346:ssa
- Valmistellaan mittausohjelmaa osana COST 346:ta
- Jatketaan mittausohjelman toteuttamista mm. seuraavasti:
- Hankitaan 2 - 3 moottoria ja tehdään niistä moottorikartat 
- Laaditaan raportti  kesäkuussa 2000 tehdyistä mittauksista "Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittaukset"
- Osallistutaan VEMOSIMiä käyttäen raskaiden ajoneuvojen ajosyklien määrittämiseen
- Osallistutaan muihin ohjelman tehtäviin erikseen sovitun mukaisesti

Raportit ja muut julkaisut

Esitelmät:
O. Koskinen and J. Sauna-aho: Kinematiikkaan perustuva ajoneuvosimulaattori, Tehokas työväline mm. polttoaineenkulutuksen, päästöjen ja ajokustannusten sekä tie- ja katuhankkeiden edullisuuden määrittämiseksi, Liikenne 2000, 4-5.10.2000 Hotelli Rantasipi, Aulanko
O. Koskinen ja J. Sauna-aho: Vehicle motion simulation based on kinematics, An efficient tool for analysis of  fuel and emission amounts, operating costs, driving time, traffic safety etc. The 7th ITS Congress, Turin, November 6 - 9, 2000.

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL