PROJEKTITIEDOTE M2T0024

Projektin nimi  Suomen osallistuminen COST 346-projektiin (Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus)
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
Tähänastiset tulokset (Suomen osalta):
1. Varmistettu rahoitus ja muut resurssit koko hankkeelle Suomen osalta
2. Tuotettu yksi moottorikartta (testaukset on tehty sekä kesä- että talvilaaduille polttoaine- ja kaasupäästökartat 36 pisteelle (6 x 6-hila) partikkelit 18 pisteelle (3 x 6-hila; vain 3 nopeutta); laadittu moottorikartta täyttänee vielä laadinnan alaisena olevan virallista COST-moottorikarttaprotokollan. Syy moottorikartan tuottamiseen on se, että moottori oli valmiina mittauspenkissä. Suomen osuus on tuottaa yhteensä 5 moottorikarttaa.
3. Raportoitu COST346:lle Suomessa tehdyn tai käynnissä olevan tutkimustyön tulokset: 
4. Ajoneuvosimulaattorimalli (VEMOSIM) ja sen soveltamisperiaatteet ja lähtötietotarpeet energian kulutusta ja päästöjä määritettäessä
5. Suomessa käytössä oleva päästöjen laskentajärjestelmä (LIISA)
6. Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittauksia koskeva työsuunnitelma
7. Laadittu työpaperi moottorien dynaamisesta testauksesta (R. Turunen - M. Westerholm - N.-O. Nylund - J. Laurikko)

Muutokset projektisuunnnitelmaan:
1. Polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittaukset, jotka oli tarkoitus tehdä osittain jo v. 1999, ovat siirretty vuodelle 2000 mittauslaiteongelmien vuoksi
2. Mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet: 
3. Mittauslaiteongelmat pyritään ratkaisemaan kesällä 2000, jolloin ko. tutkimukset toteutetaan vuoden 2000 loppuun mennessä.
4. Muut seikat koko COST 346:n osalta tulevat esille MC:n kokouksissa (seuraava 18.-19.5.2000)

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

Ei muuta muutosta kuin em. polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittausten siirtyminen vuoden 2000 jälk. puoliskolle.

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

Määräytyvät COST 346 Management Comitteessa (MC) tehtävien päätösten mukaisesti:
Suomessa varauduttu seuraavaan v. 2000:
1. Osallistutaan yksityiskohtaisen työohjelman laadintaan COST346:ssa
2. Valmistellaan mittausohjelmaa osana COST 346:ta
3. Käynnistetään mittausohjelman toteuttaminen mm. seuraavasti:
4. Hankitaan 2 - 3 moottoria ja tehdään niistä moottorikartat (edellyttäen, että protokolla moottorikarttojen tekemiseen saadaan tehtyä tai ainakin luonnosteltua ajoissa COST346:ssa)
5. Tehdään polttoaineenkulutus- ja vierintä- ja kiihdytysmittaukset
6. Valmistellaan ja pidetään esitelmä Torinon ITS-konferenssissa: O. Koskinen ja J. Sauna-aho: Vehicle motion simulation based on kinematics, An efficient tool for analysis of  fuel and emission amounts, operating costs, driving time, traffic safety etc. The 7th ITS Congress, Turin, November 6 - 9, 2000.

Raportit ja muut julkaisut

Esitelmät:
O. Koskinen and J. Sauna-aho: A vehicle motion simulator in estimating Effects of roundabouts on time consumed, fuel consumption and emission amounts of different vehicles, 10th CRC on-road vehicle emissions workshop, San Diego, Ca, March 27-29, 2000.
O. Koskinen and J. Sauna-aho: Vehicle motion simulation based on kinematics, An ideal tool for analysis of fuel consumption and emission amounts, operating costs and driving time, traffic accidents and effect of related factors, Nordic-Baltic Transport Research Conference, 13-14-April, Radission SAS Daugava hotel, Riga, Latvia.

 


Päivitys 13.10.2000 /JKL