PROJEKTITIEDOTE M2T0024

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Lokakuu 2000

 Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2T0024
Projektin nimi  Suomen osallistuminen COST 346-projektiin (Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus)
Vastuuorganisaatio  Liikenneministeriö, Tavaraliikenneyksikkö    < www.mintc.fi >
Projektin vastuuhenkilö   Jussi Sauna-aho
Projektin yhteyshenkilö   Jussi Sauna-aho
Osoite  Liikenneministeriö, PL 235, 00131 Helsinki 
Puhelinnumero  (09) 160 2305
Telefax   (09) 160 2597
Sähköpostiosoite   jussi.sauna-aho@mintc.fi 

 Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Tielaitos Velhonoja Pauli  020 444 2315   Pauli.velhonoja@tieh.fi 
Ajoneuvohallintokeskus  Knekt Ove  010 07800  Ove.knekt@ake.fi
HKL  Liesaho Kari  (09) 472 3131   Kari.liesaho@hkol.hki.fi
Oy Sisu Auto Ab  Lindholm Kari  (019) 275 3303  kari.lindholm@sisuauto.com
Ympäristöministeriö  Saari Risto  (09) 1991 9606  risto.saari@vyh.fi
TEKES  Kotila Heikki 010 5215 873  heikki.kotila@tekes.fi
VTT YKI   Mäkelä Kari (09) 456 4586  Kari.s.makela@vtt.fi
TTKK/Liikenne- ja kuljetustekniikka  Mäntynen Jorma (03) 365 3444  mantynen@tut.fi
TKK/Liikennelaboratorio  Niittymäki Jarkko (09) 451 3809  jarkko.niittymaki@hut.fi
TKK/Polttomoottorit  Turunen Raimo (09) 451 3455  raimo.turunen@hut.fi
Metsäteho Oy (virallinen vahvistus puuttuu)  Pennanen Olavi (09) 132 5240  olavi.pennanen@metsateho.fi
VTT Energia  Nylund Nils-Olof (09) 456 5518  nils-olof.nylund@vtt.fi

 Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
 25.11. 1999 5 vuotta  31.12.2004

 Rahoitus [kmk] 

 Vuosi 1999  2000  2001* 2002* Yhteensä 
 MOBILE2-rahoitus    20    40  60
 LM   2,8  46,5  62,5  31,5  143,3
 Tielaitos  -  50  -  -  50
 YM  -  -  15  -  15
 AKE  -  150  -  -  150
 HKL  36  4  -  -  40
 TEKES  -  -  -  281  281
 EU Komissio  14  75  75  75  239
 Yhteensä  52,8  345,5  152,5  427,5  978,3
 Työpanos  105,0  230  150  155  640
 Yhteensä  157,8  575,5  302,5  582,5  1618,3

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

COST 346:n toimintatavoitteet 
1. Kehittää ohjeisto (protokolla) raskaiden ajoneuvojen (=HDV) päästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämistä varten
2. Tuottaa edustava joukko HDVien moottorikarttoja päästöjen ja polttoaineenkulutuksen määrittämistä varten.
3. Suorittaa partikkeleiden koko ja määrämittauksia, koska terveysvaikutuksiltaan merkittävistä partikkeleista on puutteellisesti tietoja nykyisin.
4. Koska yksittäisten ajoneuvojen päästöjen laskemiseksi  eri olosuhteissa tarvitaan simulointimalleja, käytetään työssä olemassa olevia, tai aivan uusia malleja.
5. Koska mallit tulee validoida hankkeessa kehitetään ohjeisto (protokolla) sekä hankitaan tarvittava tietoaineisto mallien validointia varten.
6. Kartoittaa tietotarpeet raskaiden ajoneuvojen päästöjen määrittämiseksi ja tehdä suosituksia informaation lähteistä ja tietojen hankintamenetelmistä.

Raportit ja muut julkaisut

 Esitelmät:
O. Koskinen and J. Sauna-aho: A vehicle motion simulator in estimating Effects of roundabouts on time consumed, fuel consumption and emission amounts of different vehicles, 10th CRC on-road vehicle emissions workshop, San Diego, Ca, March 27-29, 2000.
O. Koskinen and J. Sauna-aho: Vehicle motion simulation based on kinematics, An ideal tool for analysis of fuel consumption and emission amounts, operating costs and driving time, traffic accidents and effect of related factors, Nordic-Baltic Transport Research Conference, 13-14-April, Radission SAS Daugava hotel, Riga, Latvia.
O. Koskinen and J. Sauna-aho: Kinematiikkaan perustuva ajoneuvosimulaattori, Tehokas työväline mm. polttoaineenkulutuksen, päästöjen ja ajokustannusten sekä tie- ja katuhankkeiden edullisuuden määrittämiseksi, Liikenne 2000, 4-5.10.2000 Hotelli Rantasipi, Aulanko
O. Koskinen ja J. Sauna-aho: Vehicle motion simulation based on kinematics, An efficient tool for analysis of  fuel and emission amounts, operating costs, driving time, traffic safety etc. The 7th ITS Congress, Turin, November 6 - 9, 2000.

 


Päivitys 13.10.2000 /JKL