PROJEKTITIEDOTE

M2T0023

Projektin nimi  Uudet ajoneuvotekniikat ja niiden potentiaalit energiankulutuksen ja päästöjen vähentäjänä
Raportointiaika  Toukokuu 2000
Raportointikausi   1.11.1999 – 31.4.2000

Hankkeen eteneminen raportointikaudella 

(Tähänastiset tulokset, mahdolliset muutokset projektisuunnitelmaan, mahdolliset ongelmat ja niiden aiheuttamat toimenpiteet)
bboll.gif (498 bytes)Tehty ammattikirjallisuuden ja muun lähdeaineiston (ml. Internet) seurantaa ja taltiointia
bboll.gif (498 bytes) Osallistuttu SAE 2000 World Congress –konferenssiin (Detroit, maaliskuussa; Laurikko)
bboll.gif (498 bytes) Osallistuttu UNECE/WP29/GRPE:n kokoukseen tammikuussa (R Vihavainen)

Resurssien käyttö verrattuna projektisuunnitelmaan (Budjetti, työaika)

bboll.gif (498 bytes) Resurssien käyttö on likimain suunnitelman mukainen. 

Suunnitellut tehtävät seuraavalle kaudelle

bboll.gif (498 bytes) Jatketaan aineiston keruuta tavoitteena päivitetyn kehitystilanneraportin laatiminen loppuvuodesta.
bboll.gif (498 bytes) Pyritään kontaktiin niiden yritysten kanssa, joilla olisi potentiaalia / mielenkiintoa tarjota autoja kentäkokeeseen.

Raportit ja muut julkaisut

n/a

 


Päivitys 13.10.2000 /JKL