PROJEKTITIEDOTE

M2K0022

Tilanneraportit  Toukokuu 2000
   Hanke on valmistunut

Projektin perustiedot

Projektin koodi  M2K0022
Projektin nimi  Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien kartoitus
Vastuuorganisaatio  TTKK/Liikenne- ja kuljetustekniikka       < www.tut.fi/liku
Projektin vastuuhenkilö   Jorma Mäntynen 
Projektin yhteyshenkilö   Riikka Silvennoinen 
Osoite  PL 541, 33101 Tampere
Puhelinnumero  (03) 365 3705
Telefax   (03) 365 3447 
Sähköpostiosoite   riikka.silvennoinen@tut.fi

Muut tahot 

Organisaatio Yhteyshenkilö Puhelinnumero Sähköpostiosoite
Fortum Oil and Gas Ensio Tukiainen 010 4524670 ensio.tukiainen@fortum.com
Motiva Jochim Donner 09-85653105 jochim.donner@motiva.fi
VTT Energia Juhani Laurikko 09-4565463 juhani.laurikko@vtt.fi

Aikataulu

Hankkeen alkamisaika Hankkeen suunniteltu kesto Hankkeen suunniteltu päättymisaika
 1.1.2000 4 kk  30.4.2000 

Rahoitus [kmk] 

Vuosi  2000  Yhteensä 
MOBILE2-rahoitus 100 100
Muu rahoitus     
Yhteensä 100 100

* suunniteltu

Hankkeen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa tieliikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja, niiden laajuutta, vakavuusasteita sekä haittojen aiheuttamia terveydellisiä vaikutuksia ns. länsimaiden ulkopuolelle jäävien maiden suurkaupungeissa. 

Tavoitteena oli myös määrittää, mitkä Suomessa kehitteillä tai käytössä olevat puhdistusmenetelmät ja –tekniikat voisivat olla hyödynnettävissä.

Raportit ja muut julkaisut

Riikka Silvennoinen ja Harri Rauhamäki. Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien kartoitus. M2K0022-1. Toukokuu 2000.

 


Päivitys 14.10.2000 /JKL