OHJEITA JA KAAVAKKEITA


LASKUTUS
boll.gif (129 bytes) Laskun liitteeksi tarvitaan aina kustannuserittely.
boll.gif (129 bytes) Hankkeet, jotka saavat TEKES-rahoitusta, käyttävät TEKES-kaavaketta, ja asioivat vuonna 2001 TEKES-laskutuksen osalta suoraan TEKESin kanssa. Koordinaatio ei enää läpilaskuta TEKES-rahoitusta.
boll.gif (129 bytes) Muun MOBILE2-rahoituksen osalta laskutus kulkee edelleen koordinaation kautta. Vain muuta kuin TEKES-rahoitusta saavat hankkeet voivat käyttää uutta MOBILE2-laskun liitettä, joka löytyy tästä
boll.gif (129 bytes) Laskutusasioista vastaa VTT:llä Liisa Pyy, puh (09) 456 5441, e-mail liisa.pyy@vtt.fi.
boll.gif (129 bytes) Huomatkaa: Epäselvyydet ja puutteet laskuissa voivat hankaloittaa MOBILE2-rahoituksen myöntämistä jatkossa, joten varmistattehan, että laskut on asianmukaisesti tehty!

KOORDINAATIORAHAA ESISELVITYKSIIN
boll.gif (129 bytes) Koordinaatiorahaa on edelleen mahdollista saada johtoryhmän päätöksellä, eikä sen hakemiseen ole mitään määräaikoja. Raha on tarkoitettu pieniin esiselvitystyyppisiin hankkeisiin. Vapaamuotoinen anomus perusteluineen tulee toimittaa koordinaatiolle viimeistään viikkoa ennen seuraavaa johtoryhmän kokousta jotta asia voidaan ottaa käsittelyyn ko. kokouksessa. 

KAAVAKKEITA JA LISTOJA
MOBILE2-laskun liitelomake (MS Excel) hankkeille, joilla ei ole TEKES-rahoitusta uutta.gif (504 bytes)
Esihakukaavake: Adobe-pdf tai Word-doc muodossa.
Luettelo nykyisistä MOBILE2-hankkeista. 

**** TÄYTTÄKÄÄ KAAVAKKEET HUOLELLISESTI! ****


Päivitys 29.08.2001  / JKL