MUUT SIVUAVAT OHJELMATJo mainitun ProMOTOR-ohjelman lisäksi useat käynnissä tai valmisteilla olevat ohjelmakokonaisuudet sivuavat MOBILE2 -aluetta.

Liikenne- ja kuljetusvälineiden alalle on Yleisessä teollisuusliitossa on valmisteltu KULTEK-hanketta, ja liikenneministeriössä on käynnistetty "KETJU - Kuljetusketjujen toiminta ja teknologia" sekä "Telematiikka" -ohjelmat (TETRA, TEDIM).

Muita, lähinnä liikennejärjestelmää sivuavia ohjelmia, jotka ovat jo käynnissä, ovat: 

LYYLI - Ympäristövaikutuksiltaan edullinen yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelmä (LM, TEKES, YM)
LIIKE - Liikenne-ennusteet (LM)
YMPÄRISTÖKLUSTERI (YM, TEKES)
SYTTY - Ympäristöterveyden tutkimusohjelma (SA, TEKES)
LINKKI2 - Energiansäästön päätöksenteko ja käyttäytyminen (KTM)
 
 Päivitys 30.3.1999

Takaisin

Valikko

Seuraava sivu