Teknillinen korkeakoulu,  Autolaboratorio
Teknillinen korkeakoulu, Liikennelaboratorio
Tampereen teknillinen korkeakoulu, Liikenne- ja kuljetustekniikka
Helsingin yliopisto

Ilmatieteen laitos
Kansanterveyslaitos
VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot Rake
VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Liikennejärjestelmät LIPASTO

Liikenne- ja viestintäministeriö
Ympäristöministeriö
Ajoneuvohallintokeskus

Tielaitos
TEKES

YTV
HKL

MOTIVA Energiansäästön palvelukeskus

Öljy- ja kaasualan keskusliitto ry
Autotuojat ry

Electrowatt-Ekono Oy
Fortum Oil and Gas Oy
 

täydennetään aika ajoin...