Alla luetelluista MOBILE2 -hankkeista saat tietoa valitsemalla numeron mukaisen linkin vasemmalta palstalta.
 Tekniikka, ominaispäästöt, energian kulutus                     Ominaispäästöt, mittausmenetelmät               Melu
 Kaupunkiliikenne, vaihtoehtopolttoaineet ja energiat          Mallit: kehittämisen tuki ja sovellukset              Tietojärjestelmät, päätöksenteon tuki

 Koodi  Hankkeen nimi
 M2K9901   Koordinaatio
Tekniikka, ominaispäästöt, energian kulutus     Ylös 
 M2T9902  Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt
 M2T9903  Liikennevälineiden yksikköpäästöt
 M2T9907  Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat
 M2T0023  Uudet ajoneuvotekniikat ja niiden potentiaalit energiankulutuksen ja päästöjen vähentäjänä
Ominaispäästöt, mittausmenetelmät     Ylös
 M2T9904  Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla – jatkoanalyysit
 M2T9905  Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi
 M2T9918  Nykyaikaisen ajoneuvomoottorin pakokaasun hiukkasmittaus: hiukkaskoko ja hiilen laatu 
 M2T0024  Suomen osallistuminen COST 346-projektiin "Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus"
 M2T0026  Merenkulun ominaissavukaasupäästöt
Melu    Ylös 
 M2T9906  Tienpintojen melun kehittyminen
 M2T0027  Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa
Kaupunkiliikenne, vaihtoehtopolttoaineet ja energiat     Ylös 
 M2T9908  Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-autoliikenteessä
 M2T9909  Taajama-ajoneuvojen uudet polttoaineet ja propulsiotekniikat 
 M2T9910  Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä
 M2T9920  Sähköajoneuvojen ympäristöhyödyt Helsingissä
Mallit: kehittämisen tuki ja sovellukset    Ylös  
 M2T9912  Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset  - DIANA
 M2T9913  Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin - RELEX
 M2T9914  Uudentyyppisen liikenteen valo-ohjauskojeen kehitystyö
 M2T9921  Selvitys mikrosimulointimallien ja moottorikarttojen yhdistämisestä
 M2Y0025  Katupölyn tutkimusprojekti
Tietojärjestelmät, päätöksenteon tuki    Ylös 
 M2T9911  Tavaraliikenteen elinkaariselvitys
 M2T9915  Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus sekä liikenne muiden toimialojen panoksena
 M2T9916  LIPASTO päivitys
 M2T9917  Ajoneuvojen energiankäytön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvä www-pohjainen tietojärjestelmä
 M2T9919  Ympäristohaittojen vähentämistoimenpiteiden hyödyt ja kustannukset
M2K0022  Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien kartoitus
 M2Y0028  Liikennöitsijän mahdollisuudet hallita kasvihuonekaasupäästöjä
 M2K0029  Suomen osallistuminen EEV-työryhmään

Ylös