MOBILE2 HANKKEET

VUONNA 1999 KÄYNNISTYNEET PROJEKTIT                               engbutton.gif (179 bytes)   (project list in English)

 Tulostusversio (Adobe Pdf)

Koodi

Päättynyt

HANKKEEN NIMI Suorittaja

HUOM! Emme vastaa sähköpostiosoitteiden ylläpidosta eli osa saattaa olla vanhentuneita!

E-mail
M2K9901

xX

Koordinaatio VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot juhani.laurikko@vtt.fi
M2T9902

X

Liikenteessä olevien ja uusien henkilöautojen energiankulutus ja päästöt VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot juhani.laurikko@vtt.fi
M2T9903

X

Liikennevälineiden yksikköpäästöt VTT Rakennus – ja yhdyskuntatekniikka kari.s.makela@vtt.fi
M2T9904

X

Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla – jatkoanalyysit Ilmatieteen laitos tuomo.pakkanen@fmi.fi
paivi.aarnio@ytv.fi
M2T9905

X

Ajoneuvopakokaasujen sääntelemättömät päästöt. Mittaus ja biologisten vaikutusten arviointi VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot maija.lappi@vtt.fi
kirsti.savela@occuphealth.fi
M2T9906

X

Tienpintojen melun kehittyminen TKK Autolaboratorio matti.juhala@hut.fi
panu.sainio@hut.fi
M2T9907

X

Henkilöautojen pakokaasupäästöt kylmissä olosuhteissa ja niiden vähentämisen tekniikat VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot juhani.laurikko@vtt.fi
M2T9908

X

Nestekaasun ympäristöllinen kilpailukyky kaupunkien linja-auto- liikenteessä Öljy- ja kaasualan keskusliitto ry jarmo.nupponen@oil.fi
juha.tervonen@poyry.fi
milja.makela@neopoli.fi
M2T9909

X

Taajama-ajoneuvojen uudet polttoaineet ja propulsiotekniikat VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot nils-olof.nylund@vtt.fi
markku.ikonen@vtt.fi
M2T9910

X

Joukkoliikenteen ympäristökustannukset – Vertailu eri kulkumuotojen välillä Helsingissä HKL (Electrowatt-Ekono Oy) tomas.otterstrom@poyry.fi
kari.hamekoski@poyry.fi
kari.liesaho@hkl.hel.fi
tauno.makela@hkl.hel.fi
seppo.vepsalainen@hkl.hel.fi
M2T9911

X

Tavaraliikenteen elinkaariselvitys TTKK / LIKU hanna.kalenoja@tut.fi
M2T9912

xX

Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin soveltuvien mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset Ilmatieteen laitos jaakko.kukkonen@fmi.fi
ari.karppinen@fmi.fi
M2T9913

xX

Liikenneperäisen ilmansaastealtistuksen arviointimenetelmien kehittäminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin Kansanterveyslaitos matti.jantunen@ktl.it
kimmo.koistinen@ktl.fi
M2T9914

X

Uudentyyppisen liikenteen valo-ohjauskojeen kehitystyö TKK Liikennelaboratorio & LTKK matti.pursula@hut.fi
jarkko.niittymaki@hut.fi
M2T9915

X

Liikenteen panokset ja niiden korvautuvuus sekä liikenne muiden toimialojen panoksena TTKK / LIKU harri.kallberg@hok.pp.fi
tjokipii@cc.tut.fi
M2T9916

xX

LIPASTO päivitys VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka kari.s.makela@vtt.fi
M2T9917

X
(jatkuu koordinaatio-
projektissa)

Ajoneuvojen energiankäytön ja ympäristövaikutusten vähentämiseen liittyvää päätöksentekoa tukeva www-pohjainen tietojärjestelmä MOTIVA mikael.rehula@motiva.fi
juhani.laurikko@vtt.fi
M2T9918

X

Nykyaikaisen ajoneuvo- moottorin pakokaasun hiukkasmittaus: hiukkas- koko ja hiilen laatu VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot maija.lappi@vtt.fi
M2Y9919*

X

Ympäristöhaittojen vähentämistoimenpiteiden hyödyt ja kustannukset Suunnittelukymppi Oy ari.jaatinen@suunnittelukymppi.fi
M2Y9920*

X

Sähköajoneuvojen ympäristöhyödyt Helsingissä HKL tauno.makela@hkl.hel.fi
kari.hamekoski@poyry.fi
tomas.otterstrom@poyry.fi
M2K9921

X

Selvitys mikrosimulointi- mallien ja moottorikarttojen yhdistämisestä TKK Liikennelaboratorio jarkko.niittymaki@hut.fi
ville.lehmuskoski@hut.fi

*) Suora Tekes-rahoitus
 

VUONNA 2000 KÄYNNISTYNEET PROJEKTIT

Koodi

Päättynyt

HANKKEEN NIMI Suorittaja HUOM! Emme vastaa sähköpostiosoitteiden ylläpidosta eli osa saattaa olla vanhentuneita!
E-mail
M2K0022

 

M2T0022

X

X

Suurkaupunkien tieliikenteen aiheuttamien ilmanlaatuongelmien kartoitus

Suurkaupunkien liikenteen ilmanlaatuprojektit - esiselvitys MOBILE-teknologiasiirtoa varten

TTKK / LIKU jorma.mantynen@tut.fi
harri.rauhamaki@tut.fi
riikka.salli@tut.fi
hanna.kalenoja@tut.fi
M2T0023

X

Uudet ajoneuvotekniikat ja niiden potentiaalit energiankulutuksen ja päästöjen vähentäjänä VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot juhani.laurikko@vtt.fi
M2T0024 x Suomen osallistuminen COST 346-projektiin "Raskaiden ajoneuvojen päästöt ja polttoaineenkulutus" LM jari.grohn@mintc.fi
M2Y0025 *

X

Katupölyn tutkimusprojekti Nordic Envicon Oy heikki.tervahattu@helsinki.fi
kaarle.kupiainen@helsinki.fi
M2T0026 **

X

Merenkulun ominaissavukaasupäästöjen selvittäminen Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu risto.korhonen@kyamk.fi
jani.vonka@kyamk.fi
M2T0027

(X)

Liikennemelun arvottaminen vaikutuspolkumenetelmällä Suomessa Electrowatt-Ekono tomas.otterstrom@poyry.fi
juha.tervonen@poyry.fi
M2Y0028 * x(Hanke peruuntui) Liikennöitsijän mahdollisuudet hallita kasvihuonekaasupäästöjä VR-Yhtymä

(Hanke peruuntui)

otto.lehtipuu@vr.fi
harri.laurikka@poyry.fi
M2K0029

 

 

M2T0129

X

 

 

X

Suomen osallistuminen EEV-työryhmään (osana Raskaan ajoneuvokaluston kehityshanketta RAKE)

Pakokaasumääräysten kehittymisen seuranta (osana Raskaan ajoneuvokaluston kehityshanketta RAKE)

VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot nils-olof.nylund@vtt.fi
juhani.laurikko@vtt.fi
christer.soderstrom@vtt.f

M2K0030

X

Liikennemelun mikroskooppinen mallintaminen – esiselvitys

TKK Liikennelaboratorio

jarkko.niittymaki@hut.fi
mgranber@cc.hut.fi

*) Suora Tekes-rahoitus
**) Suora LM –rahoitus
(x) Ensimmäinen vaihe päättynyt

VUONNA 2001 KÄYNNISTYNEET PROJEKTIT

Koodi

Päättynyt

HANKKEEN NIMI Suorittaja HUOM! Emme vastaa sähköpostiosoitteiden ylläpidosta eli osa saattaa olla vanhentuneita!
E-mail

M2T0131

X

LIISA laskentajärjestelmän uudistaminen

VTT Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

Kari.s.makela@vtt.fi

M2T0132

X

HUTEMCAn päästömatriisien päivitys

TKK Liikennelaboratorio

Jarkko.niitymaki@hut.fi

M2T0133

X

Selvitys nastarenkaan vaikutuksista

TKK Autotekniikan laboratorio

panu.sainio@hut.fi

M2T0134

X

Yksilön vaikutusmahdollisuudet liikkumisen CO2-päästöjen ja energiankulutuksen vähentämisessä

TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka

hanna.kalenoja@tut.fi
jorma.mantynen@tut.fi

M2T0135

X

Eri polttoainevaihtoehtojen päästö- ja käytettävyysominaisuuksia koskevan yhteenvetotaulukon laadinta

VTT Prosessit, Moottorit ja ajoneuvot

markku.ikonen@vtt.fi

M2T0136***

x

Ilmansaasteiden terveysvaikutukset pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaihtoehdoille (HEAT)

YTV/IL

paivi.aarnio@ytv.fi
jaakko.kukkonen@fmi.fi

M2T0137

X

Liikenteen GHG-vaikutukset ja niiden vähentämispotentiaalit Suomessa

TTKK Liikenne- ja kuljetustekniikka

hanna.kalenoja@tut.fi
mika.h.kulmala@tut.fi

M2T0138

X

Daccan ilmansaasteselvitys - erityiskohteena pölyongelmat, esiselvitys

Helsingin yliopisto, Limnologian ja ympäristönsuojelun laitos

heikki.tervahattu@helsinki.fi
kaarle.kupiainen@helsinki.fi

***) Erillisrahoitus
 

VUONNA 2002 KÄYNNISTYNEET PROJEKTIT

Koodi Päättynyt HANKKEEN NIMI Suorittaja HUOM! Emme vastaa sähköpostiosoitteiden ylläpidosta eli osa saattaa olla vanhentuneita!
E-mail
M2T0239

(jatkuu FINFUEL)
hankkeessa

Uudet ajoneuvotekniikat, kehitysseuranta VTT Prosessit juhani.laurikko@vtt.fi
M2T0240 x Tulevaisuuden työkonedieselmoottori VTT Prosessit matti.kyto@vtt.fi
nils-olof.nylund@vtt.fi
M2T0241 x Bussikaluston evaluointi VTT Prosessit markku.ikonen@vtt.fi
nils-olof.nylund@vtt.fi
M2T0242 x Kuorma-autokaluston päästökertoimet VTT Prosessit markku.ikonen@vtt.fi
nils-olof.nylund@vtt.fi

M2T0243

X

Katupölyn tutkimushanke – hiekkapaperi-ilmiö Nordic Envicon Oy heikki.tervahattu@helsinki.fi
kaarle.kupiainen@helsinki.fi
M2T0244 X Typenoksidien, otsonin ja haihtuvien hiilivetyjen pitoisuudet ja niiden ajallinen kehitys pääkaupunkiseudulla Ilmatieteen laitos tuomas.laurila@fmi.fi
jaakko.kukkonen@fmi.fi
M2T0245  X CAR ja OSPM-Päästö- ja leviämismallien käytettävyyden parantaminen kaupunkisuunnittelun tarpeisiin maantie- ja katukuiluympäristössä Ilmatieteen laitos jaakko.kukkonen@fmi.fi

mervi.haakana@fmi.fi

 

M2T0246 X Liikenteen päästölaskennan laatujärjestelmä VTT RTE kari.s.makela@vtt.fi

 

VUONNA 2003 EI ENÄÄ KÄYNNISTYNYT UUSIA PROJEKTEJA

Hanke M2T0239 integroitiin osaksi uutta hanketta
"Ajoneuvoliikenteen polttoainehuolto Suomessa 2020 - FINFUEL2020"

 

päivitys 1.3.2004 /JKL