HANKE-EHDOTUKSIEN TEKEMINENEsihakukaavake 2002          Aikataulu

TUTKIMUSSUUNNITELMA 2002 - HAKUPROSESSI

Johtoryhmä kokoontui 28.8.2001 pohtimaan tulevan kauden tutkimusstrategiaa. Tässä kokouksessa todettiin, että pääaiheet, johon MOBILE2 -tutkimusta halutaan vuonna 2002 suunnata ovat:

Kasvihuonekaasujen (GHG) päästöt liikenteestä ja niiden vähentäminen


Malli ilman epäpuhtauspitoisuuksien ja altistuksen laskentaan
Ominaispäästökertoimien ja päästölaskelmien parantaminen
  Mallin eri vaiheiden rajapintojen kehittäminen, käytön sujuvoittaminen


Raskaiden ajoneuvojen energiankulutus ja epäpuhtauspäästöt
  Raskaan linja-autokaluston ominaispäästöjen määrittäminen
  Kuljetuskaluston ominaispäästöjen määrittäminen
  Kuljetusten ja kuljetusketjujen mallintaminen ja sitä kautta tuotteisiin sitoutuvan energian ja päästöjen määrittäminen
  Henkilöliikennevaihtoehtojen päästö/energiankulutustarkastelut 

”Megacity” - Suurkaupunkien liikenteen ilmanlaatuprojektit - Teknologiasiirto

Näiden lisäksi johtoryhmä ottaa vastaan muita tutkimusaloitteita MOBILE2 -tutkimukselle vuonna 2002, mutta ottaa niitä käsittelyyn vain, jos aikaresurssit sallivat.

Hakukierroksen aikataulu vuodelle 2002 on:

Esihaku avattiin 6.11.2001
Ohjeistus painopistealueista
Esihakemusten deadline on keskiviikko 21.11.2001 (klo 12)
Esihakemukset käsitellään johtoryhmän kokouksessa joulukuussa
Tarvittaessa pyydetään lopulliset hakemukset ennen joulua 
Tutkimussuunnitelma koordinaatiosta rahoittajille tammikuun 2002 loppuun mennessä
Rahoituspäätökset alkukeväällä

Esihakukaavake: Adobe-pdf tai Word-doc muodossa.

Jatkohankkeet voivat tehdä esihakemuksen tai suoraan lopullisen hakemuksen, mutta sekin on toimitettava esihaun aikataulussa, jotta se otetaan käisttelyyn! Tekesin tukien %-luvut kannattaa huomioida vaikka ne eivät sido muita MOBILE2 -rahoittajia. 

Yrityshankkeistakin - vaikka ne periaatteessa osoitetaan suoraan TEKESille - toivotaan esihakemuksia johtoryhmän lausuntoa varten.

**** TÄYTTÄKÄÄ KAAVAKKEET HUOLELLISESTI! ****

Kaikki hanke-ehdotukset toimitetaan sähköpostilla Sari Nobellille tai faxilla (09) 460 493.

Luettelo nykyisistä MOBILE2-hankkeista.
 

KOORDINAATIORAHAA ESISELVITYKSIIN

Koordinaatiorahaa on edelleen mahdollista saada johtoryhmän päätöksellä, eikä sen hakemiseen ole mitään määräaikoja. Raha on tarkoitettu pieniin esiselvitystyyppisiin hankkeisiin. Vapaamuotoinen anomus perusteluineen tulee toimittaa koordinaatiolle viimeistään viikkoa ennen seuraavaa johtoryhmän kokousta jotta asia voidaan ottaa käsittelyyn ko. kokouksessa. 


Päivitys 9.11.2001  / JKL