Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
2011-2014


KYT perustuu Suomen ydinenergialakiin (990/1987), jonka mukaan tutkimustoiminnan tarkoituksena on ” varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun”.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan kansallisesti merkittäviä ydinjätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

Tiedote 5/2013 - 30.12.2013

KYT2014 hankehakuun vuodelle 2014 tuli kaikkiaan 33 tutkimushanke-esitystä. Tutkimusohjelman tukiryhmät ovat saattaneet päätökseen hanke-esitysten sisällöllisen arvioinnin. Hanke-esityksiä arvioitiin käyttäen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kutsukirjeessä mainittuja arviointikriteerejä.

Lue koko tiedote...


Uuden KYT2018-tutkimusohjelman hallintohankkeen kilpailutus [PDF]

 

 
Ajankohtaista
Hankehaku vuodelle 2014

KYT2014 puoliväliseminaari 2013 - - esitykset 

Workshopien aineistoa

Päivitykset
23.8.2013 Lisätty "Review report"
15.7.2013 Vuosikatsaus 2012
23.5.2013 Puoliväliseminaarin esitykset
22.5.2013 Esityskalvot päivitetty. Lisätty vuosisuunnitelma 2013.
10.4.2013 Lisätty "Hankeluettelo 2013"
28.3.2013 Puoliväliseminaari
26.10.2012 Lisätty julkaisuja
26.9.2012 Matrix diffusion workshopin aineisto
14.9.2012 Hankehaku 2013
20.8.2012 Esityskalvot päivitetty
 
 


|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |