Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma (KYT)
2011-2014


KYT perustuu Suomen ydinenergialakiin (990/1987), jonka mukaan tutkimustoiminnan tarkoituksena on ” varmistaa, että viranomaisten saatavilla on riittävästi ja kattavasti sellaista ydinteknistä asiantuntemusta ja muita valmiuksia, joita tarvitaan ydinjätehuollon erilaisten toteutustapojen ja menetelmien vertailuun”.

Tutkimusohjelmassa tutkitaan kansallisesti merkittäviä ydinjätehuoltoon liittyviä kysymyksiä.

KYT-ohjelman pitkän aikavälin tarkoituksena on osaltaan ylläpitää kansallista osaamista ydinjätehuollon alalla ja edistää yhteistyötä viranomaisten, ydinjätehuoltovelvollisten ja tutkijoiden kesken.

Tiedote 2/2014 - 4.8.2014

KYT2014-tutkimusohjelman johtoryhmä jatkoi kokouksessaan 10.6.2014 tutkimushankkeiden etenemisen seurantaa.

Lue koko tiedote...


Ilmoittaudu KYT2018 seminaariin!

 

 
Ajankohtaista
Workshopien aineistoa
- BOA-workshop 2014

KYT2014 puoliväliseminaari 2013 - - esitykset 

Päivitykset
28.8.2014 KYT2018-käynnistysseminaarin aineisto
28.8.2014 BOA-workshopin esitykset
29.7.2013 Vuosikatsaus 2013 ja vuosisuunnitelma 2014 lisätty.
21.7.2013 Esityskalvot ja organisaatio päivitetty.
5.5.2014 Lisätty "Hankeluettelo 2014"
23.8.2013 Lisätty "Review report"
15.7.2013 Vuosikatsaus 2012
23.5.2013 Puoliväliseminaarin esitykset
22.5.2013 Esityskalvot päivitetty. Lisätty vuosisuunnitelma 2013.


|  KYT2014  | Kansallinen ydinjätehuollon tutkimusohjelma 2011-2014 |